Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z APCOM POLAND Piotr Szajkowski (dalej Umowa) oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej Regulamin). Zmiany wejdą w życie z dniem 21.12.2020 r.

Powyższe zmiany Umowy nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa promocyjna, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie.

Wzory umów obowiązujących od 21 grudnia 2020

Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie prędkości swojego łącza.
poniżej zademonstruje dwa najczęściej stosowane i najbardziej wiarygodne.
 

W jaki sposób mierzymy prędkość łącza internetowego?

Myślisz, że twoje łącze nie działa tak, jak powinno? Możesz w bardzo łatwy sposób sprawdzić, jaką masz w danej chwili rzeczywistą dostępną prędkość łącza.

UWAGA !

Przed rozpoczęciem testów zakończ ściąganie wszystkich plików, wyłącz swój program pocztowy, oraz powyłączaj wszystkie używane przez ciebie programy P2P (do ściągania muzyki i filmów).

Jak to działa?

 

SPOSÓB I

Jeśli interesuje cię realna prędkość z jaką możesz ściągać pliki, najlepiej jest rozpocząć ściąganie pliku z zewnętrznego serwera FTP i po prostu zobaczyć z jaką szybkością się ściąga.

1MB | 5 MB | 10 MB | 50MB | 100MB | 500MB |

SPOSÓB II

Wchodzimy na stronę www.speedtest.net

Klikamy przycisk START

Po czym automatycznie rozpocznie się TEST wynikiem będzie obrazek wyglądający jak ten poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest APCOM POLAND PIOTR SZAJKOWSKI z siedzibą w CIECHANOWIE, ul. JESIONOWA 10A

Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@ciechanow24.pl

Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze

Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP

Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

każdemu przysługuje prawo do:

  • dostępu do jego danych,

  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,

dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest APCOM POLAND z siedzibą w Ciechanowie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Używanie przez nas ciasteczka są bezpieczne dla Twojego komputera.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

– Ciasteczka sesji –  te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie. – Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek: Firefox Chrome Internet Explorer Safari